LINS TOWER

Residentiële mix van studentenhuisvesting en appartementen met commerciële plint

OPDRACHTGEVER Triple-Living
LIGGING Italiëlei, Tunnelplaats, Antwerpen
PERIODE 2011-2019
OPPERVLAKTE ca. 25.408m²
STATUS in uitvoering

1 van 8

www.landinvestgroup.eu

De voormalige Renaultsite, gelegen aan de Tunnelplaats en omgeven door de drukke verkeersassen, Italiëlei, Ankerrui, Koeikensgracht en de verbinding met de Linkeroever, wordt gesloopt. Het nieuwe gebouw zal een landmark vormen aan de ingang van de tunnelverbinding ter hoogte van de overgang tussen de wijken Binnenstad, Eilandje en de wijk 2060.

Door in te spelen op de noden van de omgeving en het aantrekken van nieuwe bewoners en bezoekers wil het de Tunnelplaats nieuw leven inblazen. In de plint is er ruimte voorzien voor kleinschalige commerciële functies rond een groene patio. Daarboven zijn er 4 bouwlagen voor studentenhuisvesting met per niveau ruime en zonnige gemeenschapsruimtes, die uitkijken over de Tunnelplaats.

Vanaf de 5e verdieping zijn diverse types van appartementen voorzien. De modulaire verdeling zorgt ervoor dat het duurzame gebouw in de toekomst flexibel en aanpasbaar blijft (1 module = studentenkamer, 2 modules = studio, 3 à 4 modules = appartement). De groene gevel en daken, met intensieve begroeiing, zorgen voor een ruime water buffering en extra thermische en akoestische isolatie.

Het bestaande westelijke kopgebouw in Art-Deco stijl blijft bestaan en vormt de aanzet voor de gelaagdheid, (stedelijke plint, kroonlijst en dakvolume) van de nieuwbouw. De noodzaak om een herkenbare plek, een landmark te creëren resulteerde in een hoger volume aan de zijde van de Italiëlei.

Het bouwblok werd naar de Noorse zeemanskerk toe afgeschuind en geeft daardoor ruimte aan de kerktoren en het achterliggende stadsplein. Tussen de twee bouwvolumes werd het ‘groene’ centrale gedeelte verlaagd en open gewerkt. Deze zone sluit aan op het stedelijk groen van de nieuw aan te leggen Tunnelplaats.

De gevels worden uitgevoerd in een geglazuurde witte gevelsteen. De bronskleurige ramen zijn dieper geplaatst zodat de gevel meer warmte en expressie uitstraalt.