LEPELHOF

LAUREAAT ARCHITECTUURWEDSTRIJD Sociale huurappartementen

OPDRACHTGEVER De Ideale Woning
LIGGING Lepelstraat, Mortsel 
PERIODE 2015 - 2018 
OPPERVLAKTE 5.526 m2 
STATUS in uitvoering

1 van 8

Laureaat architectuurwedstrijd, mei 2015.

Het nieuwe Lepelhof positioneert zich als orgelpunt in een levendige buurt. De nieuwe gemeenschapsruimte flankeert het plein en de voorzone tussen school en kerk. Deze prominente positie garandeert een goede zichtbaarheid en vormt de wig tussen het binnenhof en het activiteitenplein. Het ontwerp positioneert zich tussen het groene eiland van de Kerk en het Kerkhof. In het binnenhof is het maaiveld 1m hoger gelegen t.o.v. het straat niveau.  Dit laat toe groen aan te planten en voorkomt een te direct contact tussen straat en de gelijkvloerse appartementen.

Alle circulatie gebeurt via 2 trappenkokers welke aansluiting geven tot de passerellen. Deze doen tevens dienst als zonnewering en sporadisch terras. Door de passerellen door te trekken tot aan de noordgevel ontstaan interessante doorzichten en zorgt voor discretie naar de buren. De grote dubbelhoge openingen verraden de dualiteit tussen de sobere buitengevel en het vibrante binnengebied.

Het polyvalente karakter van de zaal maakt het mogelijk de sociale interactie met de omgeving te bevorderen. Zo kunnen naschoolse- activiteiten ingepland worden, is er de mogelijkheid ondersteuning te bieden aan evenementen die doorgaan op het plein. Net als de appartementen is de gemeenschapsruimte opgebouwd rond een doorzon model. Dit zorgt voor een helder en aangename ruimte die in 1 oogopslag leesbaar is.