Eksterlaer

Ontwikkeling van 380 ééngezinswoningen, 160 appartementen en een park

OPDRACHTGEVER Vooruitzicht nv
LIGGING Eksterlaer, Deurne
PERIODE 2003-2020
OPPERVLAKTE 148.780 m2
STATUS ontwerp ism Polo Architects

1 van 3

Het projectgebied Eksterlaer is één van de laatste grote woonuitbreidingsgebieden in Groot-Antwerpen. Een intensieve samenwerking tussen architecten, projectontwikkelaar en de stad resulteerde in een kwalitatief stedenbouwkundig plan dat voorziet in 500 nieuwe woonéénheden: 380 grondgebonden woningen en 120 appartementen in een groene omgeving. Verschillende woontypologieën werden samengebracht zoals patio-, meegroei-, rij-, strip- en ritswoningen om zo tot een grote diversiteit te komen, eigen aan het stedelijk wonen.

Bijna de helft van de site blijft publiek domein en bestaat uit openbaar groen, een ruime parkstrook met vijvers, fietspaden en wandelpaden om de leefbaarheid van de verkaveling te verhogen. Speciale aandacht werd besteed aan het kwalitatief groen wonen in een voorstedelijke omgeving.